FPT Remote

Hướng dẫn sử dụng FPT Remote

Hướng dẫn sử dụng FPT Remote
    Hướng dẫn sử dụng FPT Remote- Phần mềm điều khiển truyền hình FPT từ xa

Hướng dẫn sử dụng FPT Remote- Phần mềm điều khiển truyền hình FPT


Truyền hình FPT Bắc Ninh - Ứng dụng FPT Remote do FPT Telecom phát triển chạy trên nền tảng Android và iOS, cho phép điều khiển mọi tính năng truyền hình FPT một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đặc biệt, giờ đây người dùng còn có thể thực hiện điều khiển kênh truyền hình, tắt mở box bằng giọng nói. Đây là một cải tiến vượt bậc về công nghệ trong bản cập nhật mới này. 

FPT Remote

Download phần mềm FPT Remote

Download FPT RemoteDownload FPT Remote trên android

 

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm FPT Remote

HƯớng dẫn sử dụng fpt remote

HƯớng dẫn sử dụng fpt remote

HƯớng dẫn sử dụng fpt remote

HƯớng dẫn sử dụng fpt remote

HƯớng dẫn sử dụng fpt remote

HƯớng dẫn sử dụng fpt remote


Comments